publications

events

26
April
2019
organizer: Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkie...
2018-07-10

"Problemy w okulistyce dziecięcej i strabologii"

Białystok, Poland
04
April
2019
organizer: Doktoranckie Koło Naukowe NEOlinguists p...
2018-07-10

"Humor Research Project"

Sosnowiec, Poland
02
April
2019
organizer: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocław...
2018-07-10

"Utopia a edukacja. O wyobrażeniach edukacji i światów możliwych w społeczeństwie masowym"

Wrocław, Poland
08
May
2019
organizer: Akademia im. J. Długosza, Wydział Filolo...
2018-05-30

"Filozofować po polsku. Źródłowość języka - uniwersalizm zagadnień"

Częstochowa, Poland
21
March
2019
organizer: DKN Historyków Nowożytności Uniwersytetu...
2018-05-23

"Habsburgowie a Śląsk i Rzeczypospolita w latach 1526-1763 – polityka, kultura, dziedzictwo"

Wrocław, Poland

job offers

request for quotation

products and services

infrastructure