publications

events

22
February
2019
organizer: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.
2018-07-10

VI Forum Pediatrów 2019

Warszawa, Poland
26
April
2019
organizer: Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkie...
2018-07-10

"Problemy w okulistyce dziecięcej i strabologii"

Białystok, Poland
04
April
2019
organizer: Doktoranckie Koło Naukowe NEOlinguists p...
2018-07-10

"Humor Research Project"

Sosnowiec, Poland
02
April
2019
organizer: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocław...
2018-07-10

"Utopia a edukacja. O wyobrażeniach edukacji i światów możliwych w społeczeństwie masowym"

Wrocław, Poland
08
May
2019
organizer: Akademia im. J. Długosza, Wydział Filolo...
2018-05-30

"Filozofować po polsku. Źródłowość języka - uniwersalizm zagadnień"

Częstochowa, Poland

job offers

request for quotation

products and services

infrastructure