RETURN

"Janusz Korczak/Stefania Wilczyńska. Warianty biografii pedagogicznych"

  • organizer: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli; Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego; Instytut Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Szczecińskiego; Polskie Towarzystwo Autobiograficzne
  • published:
  • actualised:
  • branches: , ,
  • place: Szczecin, Poland

type of event: conference

range of the event: country event

address: ul. Gen. J. Sowińskiego 68

town: Szczecin

country: Poland

room:

place: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

additional information:

Start the event: 2018-05-17

End of the event: 2018-05-18


Głównym celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do dyskusji wokół wątków i pojęć związanych – z jednej strony – z historycznymi oraz współczesnymi teoriami pedagogicznymi, a z drugiej strony – skoncentrowanie debaty nad auto/biografiami pedagogicznymi osób, których teorie i praktyki wyrastają z doświadczeń dwudziestolecia międzywojennego. Nie znaczy to mimo wszystko, że chcemy prowadzić konferencyjne rozważania w czasie przeszłym – Proponujemy zatem i przegląd funkcjonujących na przestrzeni XX wieku teorii pedagogicznych, i powrót do auto/biografii głównych bohaterów (Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej), ale także namysł nad tym, jak ich życiorysy i założenia pedagogiczne funkcjonują dzisiaj – zarówno w refleksji akademickiej, jak i w szkolnej codzienności.

Wystąpienia konferencyjne chcielibyśmy zawęzić do trzech kategorii. Są to: „narracje”, „idee” i „(nie)pamięci”, które dają szansę na podjęcie poszczególnych zagadnień z punktu widzenia pedagogiki i nauk filologicznych. Chodzi nam wszak również o to, żeby rozwijać dialog i wypracowywać języki debaty naukowej między różnymi dziedzinami z pola humanistyki. Z takiego przeświadczenia wynika udział wszystkich podmiotów współorganizujących konferencję – łączymy tym samym pola pedagogiki, literaturoznaw-stwa i doskonalenia nauczycieli. To, co spaja te dziedziny, to między innymi współczesny auto/biografizm – po pierwsze, jako namysł historycznoliteracki i teoretycznoliteracki, po drugie, jako pewna praktyka pisania (z pogranicza beletrystyki i literatury faktu), która daje pogląd na życiorysy nauczycieli, pedagogów, osób związanych z edukacją.

The program of this event is not currently available

organizer name: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli; Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego; Instytut Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Szczecińskiego; Polskie Towarzystwo Autobiograficzne

address: ul. Gen. J. Sowińskiego 68

town: 70-236 Szczecin

country: Poland