RETURN

"Sacrum prywatne w medium literatury"

  • organizer: Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku; Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku; Koło Naukowe Polonistów
  • published:
  • actualised:
  • branches:
  • place: Słupsk, Poland

type of event: conference

range of the event: country event

address: ul. Arciszewskiego 22A

town: Słupsk

country: Poland

room:

place: Akademia Pomorska w Słupsku

additional information:

application sending terms: 2018-02-28
to e-mail address: event.globscience@gmail.com

Start the event: 2018-05-17

End of the event: 2018-05-18


Szanowni Państwo! 

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku oraz społeczność doktorantów i studentów Koła Naukowego Polonistów organizuje w dniu 17-18 maja 2018 r. ogólnopolską konferencję naukową pt. 

Sacrum prywatne w medium literatury 

Sacrum to rzeczywistość umykająca racjonalizacji, a tym samym nie poddająca się słownemu nazwaniu. Człowiek wszakże w tak zasadniczych doświadczeniach jak dotknięcie świętości pragnie niemal natychmiast je wyrazić w dostępnym mu języku fenomen, jaki się objawił… Sięga więc po medium literatury i opisuje... Wrażenie? Zrozumienie? Olśnienie?  Jak można przedstawić taki akt? Językiem tradycji, skodyfikowanym przez przodków, ustalonym sprawdzonymi normami? A może za sprawą nowego języka, próbą nazwania rzeczywistości sakralnej przez formy ekscentryczne, wymyślone, zaprzeczające temu co powiedziano wcześniej? Zarysowane tutaj kwestie - nie tylko religioznawcze i nie tylko literaturoznawcze inspirują nas do spotkania seminaryjnego, podczas którego badacze literatury, religii, języka czy historii mogą przedstawić swoje rozumienie hasła „Sacrum prywatne”. Najbardziej nas interesuje rozpatrzenie problematyki w obrębie literatury polskiej, w której przynajmniej od czasu romantyzmu istnieje zjawisko nazywania doświadczenia duchowego na własny indywidualno-prywatny sposób. W dalszych epokach literackich ta tendencja stale się pogłębia, by doprowadzić do współczesności, w której niemal wszystko, co związane ze świętością trzeba przemyśleć i wypowiedzieć na nowo. Na naszej konferencji pragniemy zgromadzić badaczy z różnych ośrodków akademickich w Polsce - tak doświadczonych, jak i młodych pracowników nauki - aby zinterpretować zagadnienia istniejące na styku różnych dziedzin aktywności człowieka.  

The program of this event is not currently available

organizer name: Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku; Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku; Koło Naukowe Polonistów

address: ul. Arciszewskiego 22A

town: 76-200 Słupsk

country: Poland