RETURN

"Habsburgowie a Śląsk i Rzeczypospolita w latach 1526-1763 – polityka, kultura, dziedzictwo"

  • organizer: DKN Historyków Nowożytności Uniwersytetu Wrocławskiego im. J. Leszczyńskiego; Koło Młodzieży Akademickiej Towarzystwa Polsko-Austriackiego
  • published:
  • actualised:
  • branches:
  • place: Wrocław, Poland

type of event: conference

range of the event: international event

address: ul. Szewska 49

town: Wrocław

country: Poland

place: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

application sending terms: 2018-09-30
to e-mail address: event.globscience@gmail.com

Start the event: 2019-03-21

End of the event: 2019-03-22


Międzynarodowa konferencja naukowa Habsburgowie a Śląsk i Rzeczypospolita w latach 1526 – 1763 – polityka, kultura, dziedzictwojest jednym z pierwszych tego typu projektów naukowych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, którego celem jest zorganizowanie spotkania badaczy z Polski oraz z zagranicy poświęconego historii panowania habsburskiego na Śląsku oraz wpływów, jakie Cesarstwo Austriackie wywierało na Rzeczpospolitą w okresie nowożytnym. 

Wierzymy, że bogate dziedzictwo kulturowe, które pozostawiło po sobie panowanie dynastii Habsburgów we Wrocławiu oraz na Śląsku, predestynuje w sposób naturalny stolicę Dolnego Śląska do stania się gospodarzem dużego spotkania naukowców poświęconego jednemu z najważniejszych zagadnień dotyczących historii Europy Środkowej, jakim niewątpliwie są dzieje oraz dziedzictwo dynastii Habsburgów.

Dokonując wyboru zagadnienia w kontekście granic geograficznych obejmujących Śląsk oraz pozostałych regionów dzisiejszej i dawnej Rzeczpospolitej, pragniemy stworzyć pomiędzy tymi obszarami swoisty „pomost” w kwestii ich związków z Cesarstwem Austriackim i panującą w nim dynastią Habsburgów. Przedział czasowy rozpoczynający się w 1526 r. (kiedy Śląsk ostatecznie na mocy postanowień Traktatu o Przeżycie pomiędzy Jagiellonami i Habsburgami stał się częścią państwa tych drugich), a kończący się w 1763 r. (kiedy pokój w Hubertusburgu oficjalnie usankcjonował utratę prawie całego Śląska przez Austrię na rzecz Prus, a w Rzeczpospolitej wyznaczał koniec okresu saskiego), nie ma być jednak granicą sztywną, ponieważ jedną z idei przewodnich konferencji jest również zaprezentowanie recepcji czasów habsburskich w okresie późniejszym.

Habsburgowie a Śląsk i Rzeczypospolita w latach 1526-1763 - polityka, kultura, dziedzictwo jest planowana jako konferencja interdyscyplinarna, poruszająca szerokie spektrum dyscyplin naukowych takich jak m.in.: historia, historia sztuki, antropologia, językoznawstwo, kulturoznawstwo, czy etnologia.

W ramach organizowanej konferencji pragniemy zorganizować dla młodych badaczy panel studencki, w trakcie którego będą mogli zaprezentować efekty swoich pierwszych badań.Oprócz obrad plenarnych konferencję uświetnią również wykłady eksperckie oraz debaty. Dla uczestników przewidziano także i inne atrakcje, mające na celu przybliżenie dziedzictwa epoki habsburskiej na Śląsku i w Rzeczypospolitej.

Organizatorzymają nadzieję, że konferencja stanie się ważnym i zauważalnym głosem w dyskusji na temat dziedzictwa historycznego oraz kulturowego Wrocławia i Śląska na tle Polski oraz innych krajów europejskich.

The program of this event is not currently available

organizer name: DKN Historyków Nowożytności Uniwersytetu Wrocławskiego im. J. Leszczyńskiego; Koło Młodzieży Akademickiej Towarzystwa Polsko-Austriackiego

address: ul. Szewska 49

town: 50-139 Wrocław

country: Poland