RETURN

"Interwencja kryzysowa w sytuacji napaści, gwałtu, przemocy seksualnej"

 • organizer: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 • published:
 • actualised:
 • branches:
 • place: Wrocław, Poland

type of event: training

range of the event: country event

address: ul. Dyrekcyjna 37/47

town: Wrocław

country: Poland

place: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Start the event: 2018-12-21

End of the event: 2018-12-21


Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę dotyczącą nadużyć seksualnych - definicji, zasięgu zjawiska nadużyć seksualnych wobec dzieci i dorosłych ofiar, czynników ryzyka i dynamiki przemocy seksualnej. Zapoznają się z portretem psychologicznym sprawców i ofiar przemocy seksualnej, konsekwencjami doznanej przemocy seksualnej, zasadami kontaktu z ofiarą przemocy seksualnej- dzieckiem i osoba dorosłą, zasadami przeprowadzania wywiadu i badania wiarygodności zeznać ofiar przemocy seksualnej, zastosowaniem metod diagnostycznych w rozmowie z ofiarą, zapobieganiem i reagowaniem na przemoc seksualną, interwencją psychologiczną i interwencją prawną w sytuacji przemocy seksualnej.

Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi (warsztat). Uczestnicy będą mieli okazję pracować nad studium przypadku pacjentów po traumie seksualnej, wezmą udział w ćwiczeniach praktycznych dotyczących diagnozy, metod i technik terapeutycznych, planowania strategii interwencji kryzysowej w sytuacji napaści i przemocy seksualnej.

Program:

 1. Gwałt, nadużycie seksualne, napaść.
 2. Ofiara nadużyć seksualnych.
 3. Mechanizmy gwałtu. 
 4. Skutki nadużyć seksualnych wobec dzieci.
 5. Uraz psychiczny i jego następstwa.
 6. Fazy nadużycia wobec dziecka.
 7. Gwałt dokonany przez partnera.
 8. Skutki nadużyć z dzieciństwa w dorosłym życiu.
 9. Rodzinne mechanizmy nadużyć seksualnych.
 10. Przekazywanie molestowania seksualnego.
 11. Strategie interwencji.
 12. Terapia indywidualna.
 13. Odzyskiwanie poczucia kontroli.
 14. Profilaktyka.
 15. Zbieranie wywiadu, przygotowanie do zeznań,zapobieganie powtórnym nadużyciom.
The program of this event is not currently available

organizer name: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

address: ul. Dyrekcyjna 37/47

town: 50-528 Wrocław

country: Poland