RETURN

"Terapia Poznawcza Oparta na Uważności (Mindfulness-Based Cognitive Therapy, MBCT)"

 • organizer: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 • published:
 • actualised:
 • branches:
 • place: Wrocław, Poland

type of event: training

range of the event: country event

address: ul. Dyrekcyjna 37/47

town: Wrocław

country: Poland

place: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Start the event: 2018-12-15

End of the event: 2018-12-15


Program szkolenia:

 1. Zaburzenia depresyjne- diagnoza i modele leczenia.
 2. Podstawy teoretyczne MCBT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy). Zastosowanie terapii MCBT w pracktyce klinicznej i jej skuteczność.
 3. Struktura programu terapeutycznego MCBT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) w leczeniu depresji. Wskazania do uczestnictwa w programie terapeutycznym.
 4. Program sesji terapeutycznych MCBT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) w leczeniu depresji:
  • omówienie programu, założeń, planu poszczególnych sesji terapeutycznych
  • praktyczny warsztat ćwiczeń poszczególnych sesji terapeutycznych (m.in. praktyka uważności,  ćwiczenia z myślami i uczuciami, ćwiczenia z wykorzystaniem medytacji, ćwiczenia oparte na technikach terapii poznawczej).
  • praktyczny warsztat zadań domowych pacjenta, omawianie kart zadań domowych pacjenta 
  • zakończenie programu MCBT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) w leczeniu depresji.
 5. Analiza studium przypadku.
The program of this event is not currently available

organizer name: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

address: ul. Dyrekcyjna 37/47

town: 50-528 Wrocław

country: Poland