RETURN

Młody Erudyta - Nauki Interdyscyplinarne

  • organizer: Piotr Rachwał Konferencje Naukowe
  • published:
  • actualised:
  • branches: Economy, , , ,
  • place: Kraków, Poland

type of event: conference

range of the event: country event

address: ul. Meiselsa 1

town: Kraków

country: Poland

place: Budynek Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

Start the event: 2018-12-14

End of the event: 2018-12-14


Konferencje o charakterze interdyscyplinarnym pozwalają na wymianę doświadczeń z innych dziedzin nauki. Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego. Udział  w Konferencji to również znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku, a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.

Wyrażamy przekonanie, że cykl organizowanych Konferencji będzie dobrą okazja do spotkań, dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów badań.

The program of this event is not currently available

organizer name: Piotr Rachwał Konferencje Naukowe

address: ul. Gen. Leopolda Okulickiego 51D/20

town: 31-637 Kraków

country: Poland