RETURN

"Zaburzenia psychiczne spowodowane środkami psychoaktywnymi - diagnoza i terapia"

 • organizer: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 • published:
 • actualised:
 • branches:
 • place: Wrocław, Poland

type of event: training

range of the event: country event

address: ul. Dyrekcyjna 37/47

town: Wrocław

country: Poland

place: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

Start the event: 2018-12-14

End of the event: 2018-12-14


Program:

 1. Ryzykowne używanie substancji psychoaktywnych 
 2. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych wg ICD-10. Konsekwencje przyjmowania: 
  • alkoholu 
  • opiatów 
  • kanabioli 
  • leków uspokajających i nasennych 
  • kokainy 
  • substancji stymulujących ( np. kofeiny) 
  • substancji halucynogennych 
  • lotnych rozpuszczalników 
 3. Stany kliniczne spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych: 
  • ostre zatrucia 
  • szkodliwe używanie substancji 
  • zespoły uzależnienia 
  • zespoły abstynencyjne 
  • zespoły abstynencyjne z zaburzeniami świadomości 
  • zaburzenia psychotyczne 
  • zespół amnestyczny 
  • rezydualne i późno ujawniające się inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 
 4. Postępowanie wobec osób zażywających substancje psychoaktywne w sposób szkodliwy. 
 5. Diagnoza uzależnienia i postępowanie wobec osoby uzależnionej. 
 6. Diagnoza i postępowanie wobec osoby z zespołem abstynencyjnym. 
 7. Diagnoza i postępowanie wobec osoby z zespołem amnestycznym. 
 8. Diagnoza i postępowanie wobec osoby z zaburzeniami psychotycznymi.
 9. Terapia uzależnień i zaburzeń psychicznych spowodowanych środkami psychoaktywnymi.
 10. Analiza studium przypadku - ćwiczenia praktyczne.
The program of this event is not currently available

organizer name: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

address: ul. Dyrekcyjna 37/47

town: 50-528 Wrocław

country: Poland