RETURN

"Migrant Birds as Indicators of Climate Change"

  • organizer: Stacja Badania Wędrówek Ptaków
  • published:
  • actualised:
  • branches: Biologia
  • place: Gdańsk, Poland

type of event: conference

range of the event: international event

address: ul. Lazurowa 8

town: Gdańsk

country: Poland

place: Hotel Orle, Centrum Hotelowo-Konferencyjne

Start the event: 2018-12-13

End of the event: 2018-12-16


Na całym świecie ptaki wędrowne muszą przystosowywać się do zmian klimatu oraz skutków rozwoju ekonomicznego, które napotykają na różnych etapach swojego życia, w różnych miejscach. Dzięki temu ptaki mogą służyć jako wskaźniki zmian klimatu w Europie i Afryce. Migrujące ptaki nie znają granic, więc ich przetrwanie zależy od międzynarodowej współpracy naukowców i działaczy ochrony przyrody. W związku z tym, jako badacze i miłośnicy ptaków z Europy i Afryki, chcemy spotkać się w Gdańsku aby podzielić się wiedzą na ten temat, przedyskutować nasze obawy i potencjalne rozwiązania. Celem spotkania jest lepsze zrozumienie zagadnień związanych z wpływem zmian środowiska na ptaki wędrowne i ich ochroną, a także ustalenie wspólnych projektów badań.

Wspólna konferencja  projektu "Birds as Early Warning” we współpracy Polska-RPA, Migrant Landbird Study Group (MLSG) oraz Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków (KSSOP).

Konferencja jest dofinansowana przez  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Polska) i National Research Foundation (RPA) w ramach programu „Współpraca Polska-RPA”, jako element projektu „Building an Early Warning System for Biodiversity in the Face of Climate Change”. Projekt jest wykonywany w ramach umowy o współpracy bilateralnej pomiędzy Stacją Badania Wędrówek Ptaków (SBWP) z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w Polsce i Animal Demography Unit (ADU), Department of Biological Sciences, z Uniwersytetu w Kapsztadzie, RPA.

The program of this event is not currently available

organizer name: Stacja Badania Wędrówek Ptaków

address: ul. Wita Stwosza 59

town: 80-308 Gdańsk

country: Poland