RETURN

III Konferencja Naukowa "Ofiary Przemocy - Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne"

 • organizer: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
 • published:
 • actualised:
 • branches: , , ,
 • place: Lublin, Poland

type of event: conference

range of the event: country event

address: -

town: Lublin

country: Poland

application sending terms: 2018-11-15
to e-mail address: event.globscience@gmail.com

Start the event: 2018-12-06

End of the event: 2018-12-06


Szanowni Państwo!

Przemoc jest słowem, które kojarzy się nam z bólem, cierpieniem, krzywdą oraz agresją, manipulacją, przewagą… Z drugim człowiekiem. Okazją do pochylenia się nad problemem osób doświadczających przemocy jest Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne.

Celem Konferencji jest interdyscyplinarna analiza sytuacji osób pokrzywdzonych w Polsce, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz przysługujących im praw. Wyeksponowanie działań o innowacyjnym charakterze w pracy z osobami pokrzywdzonymi ściśle koreluje ze wsparciem społecznym oraz szeroko pojmowaną integracją społeczną. Dlatego zapraszamy przedstawicieli wszystkich sektorów życia społecznego i dziedzin naukowych do włączenia się w dyskusję na temat sposobów udzielania pomocy osobom doznającym przemocy. Zapraszamy do nas pracowników służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, administracji publicznej, przedsiębiorców, prawników, ojców, matki i dorosłe dzieci, sąsiadów, zachęcając do wymiany doświadczeń.

Z uwagi na szeroki zakres problemów związanych z przemocą nie stwarzamy ograniczeń związanych z sekcjami tematycznymi. O przemocy można bowiem mówić w różnych wymiarach – dotyczy ona osób ze wszystkich środowisk. Będziemy cenili innowacyjne podejście do problemu i dopiero na podstawie Państwa zgłoszeń utworzymy sekcje, w obrębie których będziemy poruszać ważne dla Was kwestie. Liczymy, że prowadzone debaty staną się przyczynkiem do dalszej współpracy na rzecz wsparcia osób doznających przemocy.

Skoro to człowiek człowiekowi zgotował taki los – to niech inny człowiek pomoże go odmienić. Dlatego w tak ważnych kwestiach nie może zabraknąć Państwa głosu – osoby doświadczającej przemocy, osoby, która z bezradności sama stosuje przemoc i jej świadków…

 • Do udziału zapraszamy:
  • naukowców, doktorantów i studentów
  • ofiary przemocy i ich najbliższych
  • pracowników służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, administracji publicznej
  • przedsiębiorców i prawników
 • aktualna i ważna tematyka
 • prace badawcze i przeglądowe
 • wartościowe wykłady specjalne
 • wystąpienia ustne
 • publikacja rozdziału w monografii naukowej – 5 pkt. MNiSW
 • profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia
The program of this event is not currently available

organizer name: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

address: ul. Głowackiego 35/348

town: 20-060 Lublin

country: Poland