RETURN

"Ciało i duchowość - dynamika zależności w czasach antropocenu"

 • organizer: Katedra Socjologii Religii Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
 • published:
 • actualised:
 • branches: , ,
 • place: Kraków, Poland

type of event: conference

range of the event: country event

address: ul. Podchorążych 2

town: Kraków

country: Poland

place: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN

application sending terms: 2018-07-31
to e-mail address: event.globscience@gmail.com

Start the event: 2018-12-04

End of the event: 2018-12-05


Serdecznie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń referatów do sekcji
„Ciało i duchowość - dynamika zależności w czasach antropocenu”
która odbędzie się w ramach Konferencji „Dynamika współczesności. Zgoda i konflikt w przestrzeni społecznej”.

Konferencja jest organizowana przez Katedrę Socjologii Religii Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w dniach 4-5.12.2018 w Krakowie.

Tematyka proponowanej sekcji ma charakter intersydcyplinarny i dotyczy refleksji nad współzależnością ciała i duchowości w przestrzeni społecznej. Zakres tematyczny to interakcje pomiędzy cielesnością i ciałem, zarówno normatywnym jak i nienormatywnym, a szeroko rozumianą współczesną duchowością.

Proponujemy zogniskować rozważania na czasach współczesnych – epoce antropocenu. Termin ten, sam w sobie niezwykle pojemy, pozwala spojrzeć na relacje ciała i duchowości w przykładowych kontekstach:

 • ekologicznym (antropocen, Gaia, Chthulucen)
 • trans/posthumanistycznym
 • (korporalnego) feminizmu i maskulinizmu
 • teorii aktora-sieci
 • realizmu spekulatywnego
 • filozofii/socjologii zorientowanej na przedmiot
 • studiów nad zwierzętami
 • studiów nad niepełnosprawnością
 • sztuką współczesną oraz sztuką nowych mediów
 • mediów społecznościowych
 • zjawisk popkultury

Pozostawiając swobodę w doborze interesujących Państwa tematów, przedstawiamy kilka przykładowych zagadnień:

 1. wykorzystanie ciała/cielesności w nowych mediach jako forma duchowości
 2. sposoby współczesnych praktyk zarządzania ciałem jako form duchowej ekspresji tożsamości
 3. dynamika duchowości i cielesności jako sposobów wyrażania jednostkowych lub społecznych konfliktów i napięć
 4. funkcjonowanie cielesności i duchowości jako przestrzeni społecznego konsensusu lub miejsc oporu
 5. ciało lub/i odmienność w kontekście interakcji z nie-ludzkimi aktorami
 6. „duchowość” jako kategoria opisu nie-ludzkich aktorów
 7. ciało odmienne i niepełnosprawne jako element narracji współczesnej duchowości
 8. narracje trans- i posthumanistyczne i ich rola w procesie kształtownia duchowości
 9. propozycje teoretyczne i definicyjne dla kategorii ciała/cielesności, duchowości czy odmienności
 10. refleksja wokół wybranych koncepcji teoretycznych np. Catherine Malabou, Rosi Braidotti, Lynn Margulis, Donna Haraway, Timothy Morton, Graham Harman, Tom Shakespeare, Jeffrey Cohen, Bruno Latour, Jussi Parikka.
The program of this event is not currently available

organizer name: Katedra Socjologii Religii Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN

address: ul. Podchorążych 2, pokój 242

town: 30-084 Kraków

country: Poland