RETURN

"Kierowanie zespołem - warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji", 12.2019 Warszawa

 • organizer: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
 • published:
 • actualised:
 • branches: , , ,
 • place: - Warszawa, Poland

type of event: workshops

range of the event: country event

address: -

town: - Warszawa

country: Poland

Start the event: 2019-12-12

End of the event: 2019-12-13


Cel szkolenia

 • Poszerzenie i uporządkowanie wiedzy Uczestników z zakresu skutecznego kierowania zespołem.
 • Uzyskanie przez każdego z Uczestników umiejętności doboru stylu kierowania do zespołu.
 • Poznanie przez Uczestników cech dobrego menedżera.
 • Zapoznanie się Uczestników ze sposobami efektywnej komunikacji w zespole.
 • Wzrost kompetencji menedżerskich w zakresie motywowania pracowników.
 • Nabycie umiejętności budowania efektywnych relacji przełożony-podwładny.
 • Zdobycie umiejętności menedżerskich z zakresu budowania zespołu umiejącego razem realizować wyznaczone przez organizację cele.

Grupa docelowa

 • właściciele firm
 • managerowie
 • osoby odpowiedzialne za zarządzanie zespołem ludzkim oraz ich bezpośredni przełożeni
 • specjaliści biorący udział w kierowaniu i zarządzaniu
 • osoby zainteresowane zdobyciem umiejętności w zakresie kierowania zespołem pracowników

Korzyści dla użytkowników

 • Poznanie mechanizmów zachowań menedżerskich we współczesnej teorii zarządzania zespołem.
 • Znaczne zwiększenie skuteczności i efektywności działań menedżerskich.
 • Umiejętność dopasowania indywidualnego stylu kierowania do rozwoju zawodowego i osobistego pracownika.
 • Umiejętność swobodnego stosowania technik motywowania siebie i pracowników.
 • Zdobycie kwalifikacji pozwalających rozpoznawanie sytuacji konfliktowej oraz diagnozowanie jej przyczyn.
 • Zdolność obrony przed próbami manipulacji i właściwa reakcja na stosowane przez Partnera taktyki.
 • Wiedza umożliwiająca integrację zespołu, pozwalająca radzić sobie z trudnymi zachowaniami pracowników oraz budować własnego wizerunek zgodnie z zaplanowanymi celami.

Metodologia

Wzrost Państwa kompetencji menedżerskich zapewni udział w warsztacie symulacyjnym, będącym nowatorską metodą rozwoju, wydobywającą maksymalny potencjał wśród Uczestników szkolenia.

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

Trenerzy

 1. Doświadczony trener zarządzania i biznesu, coach i ceniony konsultant. Specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie dla menedżerów oraz w coachingu. Pracuje metodami autorskimi, warsztatowymi, w atmosferze partnerstwa. Jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, a najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada ponad kilkuletnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami.
 2. Trener biznesu, wykładowca i konsultant HR. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich (Dyrektor Oddziału, Kierownik marketingu) oraz handlowych. Specjalizuje się w szkoleniach i konsultacjach dla zarządzających zespołami pracowniczymi. Stosuje Regułę Pareto w prowadzonych przez siebie szkoleniach:  80 % zajęć warsztatowych i 20% mini wykład wraz z podsumowaniem przez trenera.  Pracował w charakterze Trenera Regionalnego (zarządzał zespołem Trenerów Obszarowych) i Głównego specjalisty w korporacjach: TP SA., oraz Ergo Hestia. Ekspert w zakresie zarządzania ludźmi, HR, przywództwa i sprzedaży.  Autor wielu publikacji w prasie specjalistycznej i serwisach internetowych z zakresu kierowania zespołami,  negocjacji i HR.  Twórca instrukcji procesu coaching’owego oraz finalista konkursu „Mówca znakomity. Twórca wielu programów szkoleniowych.  Absolwent Politechniki Warszawskiej (mgr inż.) i kilku studiów podyplomowych (zarządzanie, komunikacja i promocja w biznesie, polsko-niemieckich menedżerskich studiów podyplomowych oraz  studiów MBA ZZL. Wykładowca na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Logistyki i Wielkopolskiej Szkole Biznesu na studiach MBA. Poza pracą jest „molem książkowym”, krzyżówkowiczem  i kinomanem.

Zakres zajęć

1. Wprowadzenie do warsztatów szkoleniowych.

 • Prezentacja sylwetki wykładowcy i Uczestników warsztatów.
 • Omówienie głównych elementów warsztatów.
 • Autoprezentacja uczestników - wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania.

2. Ja - jako menedżer - odkrycie własnego potencjału.

 • Podstawowe funkcje menedżera/lidera.
 • Style kierowania w aspekcie zarządzania zespołem.
 • Marka menedżera.
 • Autorytet lidera, czyli połączenie kompetencji, wiedzy, doświadczenia i osobowości.
 • Przegląd kompetencji skutecznego menedżera.
 • Efektywne zarządzanie czasem.

3. Najważniejsze funkcje menedżerskie.

 • Przekazywanie informacji.
 • Wyznaczanie celów.
 • Motywowanie.
 • Rozwój i ocena pracowników.

4. Błędne strategie menedżerskie.

5. Budowanie wiarygodności lidera.

 • Rola zaufania w procesie zarządzania.
 • Jak budować zaufanie?
 • Rola menedżera w budowaniu zaufania.

6. Wizerunek menedżera w oparciu o osobowość i profil organizacji.

 • Kreowanie indywidualnego wizerunku menedżera względem:
  • Klientów
  • Misji organizacji
  • Zwierzchników
  • Współpracowników
  • Osobistych potencjałów każdego menedżera.

7. Skuteczna komunikacja w procesie kierowania.

 • Komunikacja narzędziem pracy menedżera.
 • Funkcje komunikacji w procesie kierowania.
 • Podstawy skutecznego przekazu.
 • Metody prezentacji własnych rozwiązań.
 • Sztuka radzenia sobie w różnych sytuacjach komunikacyjnych.
 • Asertywność jako ważna cecha skutecznego menedżera.
 • Konstruktywna krytyka i ocena.
 • Konieczność zwolnienia członka zespołu.

8. Gra strategiczna.

9. Analiza i wyniki gry strategicznej – dyskusja, wnioski trenera.

10. Planowanie i wyznaczanie celów.

 • Proces planowania celów i określanie priorytetów.
 • Monitorowanie realizacji celów – podejście sytuacyjne.

11. Tworzenie sprawnego, dynamicznego zespołu.

 • Schemat realizacji skutecznego, dynamicznego zespołu.
 • Umiejętne określenie misji, celów, wartości i reguł panujących w zespole pod kątem realizacji celów organizacji.
 • Odpowiedni dobór członków zespołu pod kątem postawy, kompetencji oraz umiejętności interakcji międzyludzkiej.
 • Metody poprawiania efektywności istniejącego zespołu. 
 • Odpowiednia reakcja na niekorzystne zjawiska w organizacji.

12. Zarządzanie sytuacyjne w praktyce menedżerskiej.

 • Specyfika działania menedżera w czterech stylach zarządzania.
 • Cykl komunikacji z pracownikiem – dopasowanie stylu do etapu rozwoju pracownika.
 • Planowanie, zlecanie, delegowanie.
 • Monitorowanie w drodze do osiągnięcia rezultatu.
 • Ocena i informacja zwrotna.

13. Warsztat symulacyjny kierowania zespołem:

 • prezentacja rezultatów pracy grup 
 • wnioski ucztestników
 • zadania problemowe  w oparciu o grę
 • wnioski trenera, przywołanie analogicznych przypadków z warsztatu do konkretnych przypadków z rzeczywistych organizacji.

14. Skuteczne delegowanie zadań – główne zasady.

 • Przygotowanie do delegowania zadań.
 • Wyznaczenie obszaru zdań do delegowania – nasze cele i priorytety.
 • Ocena kompetencji pracownika przed delegowaniem zadania.
 • Klasyfikacja pracowników: podwładny o wysokiej świadomości i odpowiedzialności, pracownik o niskiej świadomości własnej wartości.

15.Sztuka motywowania pracownika.

 • Wybrane koncepcje motywowania pracowników i ich przełożenie na funkcjonowanie organizacji.
 • Rozpoznawanie indywidualnych wzorców komunikowania się menedżerów i ich konsekwencji dla procesów motywowania pracowników.
 • Bycie rozpoznanym, zauważonym jako podstawowa potrzeba człowieka.
 • Jak motywować – czego potrzebują ludzie, by efektywnie pracować?
 • Wzorzec tworzenia systemu motywacyjnego dla pracowników.

16. Rozwijanie samodzielności pracowników – ćwiczenia praktyczne.

 • Kreowanie wartościowego pracownika – jak obudzić w pracownikach chęć do myślenia i działania.
 • Zakres odpowiedzialności pracownika jako podstawa do pobudzenia go do działania.
 • Rozwijanie, inspirowanie pomysłowości i kreatywności personelu.

17. Sztuka rozwiązywania konfliktów w organizacji.

 • Określanie podłoża konfliktu.
 • Komunikacja w konflikcie.
 • Koszty ponoszone przez organizacje z powodu konfliktów.
 • Strategie radzenia sobie z konfliktem.

18. Podsumowanie warsztatów.

The program of this event is not currently available

organizer name: Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

address: ul. Libelta 1a/2

town: 61-706 Poznań

country: Poland