RETURN

II MIĘDZYNARODOWY KONGRES PRAW CZŁOWIEKA "Prawa człowieka i ich ochrona"

  • organizer: Zakład Polityki Bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Polityce, Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • published:
  • actualised:
  • branches: , , , ,
  • place: 35-310 Rzeszów, Poland

type of event: other

range of the event: international event

address: ul. Pigonia 1

town: 35-310 Rzeszów

country: Poland

room: budynek AO

place: Uniwersytet Rzeszowski

application sending terms: 2019-06-30
to e-mail address: office@congressofhumanrights.pl

Start the event: 2019-10-16

End of the event: 2019-10-17


W 2018 roku przypadała 70. rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, pierwszego dokumentu w dziejach ludzkości, który zawierał katalog praw i wolności człowieka. Nazywana jest Biblią Praw Człowieka nie bez przypadku, wiele aktów prawa międzynarodowego było na niej wzorowane. Okrągła rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych deklaracji jest znakomitą okazją do refleksji nad tym, na ile w dzisiejszej rzeczywistości prawa i wolności człowieka są naruszane. Kolejnym pytaniem, które się nasuwa to: czy udało się stworzyć na tyle sprawny system w prawie międzynarodowym, który pozwoliłby postawić przed wymiarem sprawiedliwości osoby masowo naruszające prawa człowieka.

 

Instytut Nauk o Polityce Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na II Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka „Prawa człowieka i ich ochrona”. Jest on adresowany do wszystkich osób zainteresowanych problematyką praw i wolności człowieka: naukowców, działaczy organizacji pozarządowych, studentów, przedstawicieli środowisk zawodowych w których potrzebna jest wiedza na ten temat.

Problematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia związane z szeroko pojętą ochroną praw człowieka, kwestiami bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, komunikacją międzynarodową i międzykulturową oraz stosunkami międzynarodowymi.

W dniach 22-23 maja 2018 r. odbył się na Uniwersytecie Rzeszowskim I Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 150 prelegentów z wielu ośrodków z Polski i z zagranicy.

The program of this event is not currently available

organizer name: Zakład Polityki Bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Polityce, Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

address: Al. mjr. W. Kopisto 2a

town: 35-959 Rzeszów

country: Poland