show on web  
15 30 50
18
November
2017
organizer: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozw...
messages.Aktualizacja: 2017-09-11

III Konferencja Naukowa ENZYMOS „Enzymy w nauce i przemyśle”

-, Poland
19
October
2017
organizer: Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, I...
messages.Aktualizacja: 2017-09-12

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „BIOTECHNOLOGIA - ENERGIA JUTRA”

Lublin, Poland
26
September
2017
organizer: UNESCO International Hydrological Progra...
messages.Aktualizacja: 2017-09-11

International Symposium "Ecohydrology for the Circular Economy and Nature-Based Solutions towards mitigation/adaptation to Climate Change"

Łódź, Poland
16
September
2017
organizer: European Mycological Association, Polish...
messages.Aktualizacja: 2017-09-11

XVIII Congress of European Mycologists

Warszawa - Białowieża, Poland
22
September
2017
organizer: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów; Wydzi...
Added: 2017-09-11

Konferencja Naukowa 90 lat Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "PTM wczoraj-dziś-jutro"

Kraków, Poland
21
September
2017
organizer: Polskie Towarzystwo Wirusologiczne; Zakł...
messages.Aktualizacja: 2017-09-12

IV LUBELSKIE DNI WIRUSOLOGICZNE; II-gi Zjazd Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego

Nałęczów, Poland
19
September
2017
organizer: Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i...
messages.Aktualizacja: 2017-09-12

IV edycja konferencji MIKROBIOT 2017 „Microbiology in Health Care and Environmental Protection”

Łódź, Poland
11
September
2017
organizer: Targi w Krakowie Sp. z o.o.
messages.Aktualizacja: 2017-09-12

6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH 2017

Kraków, Poland
24
November
2017
organizer: Społeczna Akademia Nauk w Krakowie; Wyda...
Added: 2017-09-12

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki

Katowice, Poland
12
October
2017
organizer: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
Added: 2017-09-13

Las i historia

Gołuchów, Poland
22
September
2017
organizer: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów; Wydzi...
messages.Aktualizacja: 2017-09-14

90 lat Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, "PTM wczoraj – dziś – jutro"

Kraków, Poland
15
September
2017
organizer: Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i...
Added: 2017-09-14

Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowea z okazji 55-lecia Katedry i Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zagadnienia Wielodyscyplinarne Medycyny Podróży. Choroby Tropikalne i Pa

Poznań, Poland
30
September
2017
organizer: Fundacja Promovendi
Added: 2017-09-15

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zrozumieć Naukę”

Łódź, Poland
19
October
2017
organizer: Fundacja Klaster LifeScience Kraków
messages.Aktualizacja: 2017-09-15

Life Science Open Space 2017

Kraków, Poland
18
October
2017
organizer: Uniwersytet Śląski w Katowicach; Spółka...
Added: 2017-09-15

Zdrowie 2.0

Katowice, Poland