show on web  
15 30 50
16
September
2017
organizer: Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psycho...
Added: 2017-09-13

„PSYCHODYNAMICZNE LECZENIE ZABURZEŃ U PACJENTÓW Z NEUROTYCZNĄ ORGANIZACJĄ OSOBOWOŚCI"

Kraków, Poland
21
September
2017
organizer: University of Gdańsk (Poland); McGill Un...
Added: 2017-09-13

MIGRATION, ADAPTATION AND MEMORY: 6th International Interdisciplinary Memory Conference

Gdańsk, Poland
25
September
2017
organizer: Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich,...
Added: 2017-09-13

III Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - media"

Wrocław, Poland
28
September
2017
organizer: Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Spo...
messages.Aktualizacja: 2017-09-27

"Dziennikarz, mediaworker czy influencer? O problemach dziennikarskiej profesji w mediach zdigitalizowanych"

Wrocław, Poland
13
October
2017
organizer: Instytut Filozofii Socjologii i Dziennik...
Added: 2017-09-13

Stan "Cywilizacji Zachodu" a zmieniające się znaczenie religii (druga odsłona cyklu "Oblicza sacrum w kulturach i cywilizacjach")

Gdańsk, Poland
12
October
2017
organizer: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
Added: 2017-09-13

Las i historia

Gołuchów, Poland
20
October
2017
organizer: Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Cu...
Added: 2017-09-13

Understanding Social Cognition. 3rd edition of the conference Trends in Interdisciplinary Studies

Lublin, Poland
25
October
2017
organizer: Instytut Kultury Europejskiej UAM
messages.Aktualizacja: 2017-09-26

Konferencja "Cywilizacyjne Przyczyny i Następstwa Reformacji"

Gniezno, Poland
06
November
2017
organizer: Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
Added: 2017-09-14

"Na swoim? U siebie? Wśród swoich? Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych"

Wrocław, Poland
17
November
2017
organizer: Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagiell...
Added: 2017-09-14

Ogólnopolska Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa „WSTYD W KULTURZE”

Kraków, Poland
16
November
2017
organizer: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w...
Added: 2017-09-14

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja nt. „Sztuka przetrwania. Życie codzienne w ekstremalnych warunkach obozowych w XX – XXI w.”

Siedlce, Poland
25
November
2017
organizer: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwo...
Added: 2017-09-14

Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa – "Analiza polskiego społeczeństwa"

Lublin, Poland
24
November
2017
organizer: Uniwersytet Rzeszowski
Added: 2017-09-14

Idee i społeczeństwo – filozoficzne podstawy podejmowania decyzji. W 150 rocznicę urodzin profesora Leona Petrażyckiego

Rzeszów, Poland
23
November
2017
organizer: The Polish Association of International...
Added: 2017-09-14

Arab and Muslim World in international relations

Gdańsk, Poland
07
December
2017
organizer: Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznyc...
Added: 2017-09-14

WCZESNONOWOŻYTNA MEDYCYNA, HISTORIA NATURALNA I FILOZOFIA PRZYRODY (XVI–XVIII W.): MIEJSCA SPOTKANIA, MIEJSCA KONFLIKTU

Poznań, Poland