show on web  
15 30 50
18
November
2017
organizer: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozw...
messages.Aktualizacja: 2017-09-11

III Konferencja Naukowa ENZYMOS „Enzymy w nauce i przemyśle”

-, Poland
22
September
2017
organizer: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów; Wydzi...
Added: 2017-09-11

Konferencja Naukowa 90 lat Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "PTM wczoraj-dziś-jutro"

Kraków, Poland
19
September
2017
organizer: Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i...
messages.Aktualizacja: 2017-09-12

IV edycja konferencji MIKROBIOT 2017 „Microbiology in Health Care and Environmental Protection”

Łódź, Poland
11
September
2017
organizer: Targi w Krakowie Sp. z o.o.
messages.Aktualizacja: 2017-09-12

6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH 2017

Kraków, Poland
16
September
2017
organizer: Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psycho...
Added: 2017-09-13

„PSYCHODYNAMICZNE LECZENIE ZABURZEŃ U PACJENTÓW Z NEUROTYCZNĄ ORGANIZACJĄ OSOBOWOŚCI"

Kraków, Poland
25
September
2017
organizer: Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich,...
Added: 2017-09-13

III Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - media"

Wrocław, Poland
07
December
2017
organizer: Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznyc...
Added: 2017-09-14

WCZESNONOWOŻYTNA MEDYCYNA, HISTORIA NATURALNA I FILOZOFIA PRZYRODY (XVI–XVIII W.): MIEJSCA SPOTKANIA, MIEJSCA KONFLIKTU

Poznań, Poland
08
December
2017
organizer: Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu P...
Added: 2017-09-14

"Teatr w edukacji i terapii – edukacja i terapia poprzez teatr" w 27. rocznicę śmierci Tadeusza Kantora

Kraków, Poland
07
December
2017
organizer: Zakład Edytorstwa Instytutu Filologii Po...
Added: 2017-09-14

Dyskurs (para)medyczny - gatunki, funkcje, przeobrażenia

Wrocław, Poland
19
April
2018
organizer: Ośrodek Badań nad Mediami, Uniwersytet P...
Added: 2017-09-14

"Cyberpsychologia. Nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników"

Kraków, Poland
06
April
2018
organizer: Lubuskie Centrum Ortopedii im. Lecha Wie...
messages.Aktualizacja: 2017-09-14

Schorzenia Kończyny Dolnej 2018

Łagów, Poland
05
October
2017
organizer: European Shoulder Associates -ESSKA; Szp...
messages.Aktualizacja: 2017-09-14

2nd Biennial ESA -ESSKA Meeting

Kraków, Poland
30
September
2017
organizer: Wydawnictwo Lekarskie PZWL
messages.Aktualizacja: 2017-09-14

DERMATOLOGIA Premium plus

Łódż, Poland
22
September
2017
organizer: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów; Wydzi...
messages.Aktualizacja: 2017-09-14

90 lat Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, "PTM wczoraj – dziś – jutro"

Kraków, Poland
21
September
2017
organizer: Polskie Towarzystwo Fizjologiczne; Uniwe...
Added: 2017-09-14

XXVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego

Białystok, Poland