show on web  
15 30 50
27
September
2017
organizer: Zespół Pedagogiki Ogólnej działający prz...
Added: 2017-09-13

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polskie koncepcje pedagogiki ogólnej w ujęciu porównawczym"

Wrocław, Poland
25
September
2017
organizer: Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich,...
Added: 2017-09-13

III Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - media"

Wrocław, Poland
27
September
2017
organizer: Katedra Pedagogiki Społecznej,Wydział Pe...
Added: 2017-09-13

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "SYNERGIZM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH - ANIMACJA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI"

Kraków, Poland
17
October
2017
organizer: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiell...
Added: 2017-09-13

POWRÓT CZAPSKIEGO

Kraków, Poland
13
October
2017
organizer: Instytut Filozofii Socjologii i Dziennik...
Added: 2017-09-13

Stan "Cywilizacji Zachodu" a zmieniające się znaczenie religii (druga odsłona cyklu "Oblicza sacrum w kulturach i cywilizacjach")

Gdańsk, Poland
12
October
2017
organizer: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
Added: 2017-09-13

Las i historia

Gołuchów, Poland
19
October
2017
organizer: Zakład Teorii Literatury i Translacji In...
Added: 2017-09-13

DLACZEGO TŁUMACZYMY? Praktyka, teoria i metateoria przekładu

Ustroń, Poland
19
October
2017
organizer: Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersy...
Added: 2017-09-13

Translatio i historia idei

Warszawa, Poland
18
October
2017
organizer: Katedra Filologii Angielskiej oraz Kated...
Added: 2017-09-13

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Święci i Świętość w Języku, Literaturze i Kulturze"

Olsztyn, Poland
24
October
2017
organizer: Instytut Historii i Stosunków Międzynaro...
Added: 2017-09-13

Pamięć – historia – kultura. Anatomia polityki historycznej

Bydgoszcz, Poland
25
October
2017
organizer: Instytut Kultury Europejskiej UAM
messages.Aktualizacja: 2017-09-26

Konferencja "Cywilizacyjne Przyczyny i Następstwa Reformacji"

Gniezno, Poland
06
November
2017
organizer: Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"
Added: 2017-09-14

"Na swoim? U siebie? Wśród swoich? Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych"

Wrocław, Poland
17
November
2017
organizer: Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagiell...
Added: 2017-09-14

Ogólnopolska Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa „WSTYD W KULTURZE”

Kraków, Poland
24
November
2017
organizer: Uniwersytet Rzeszowski
Added: 2017-09-14

Idee i społeczeństwo – filozoficzne podstawy podejmowania decyzji. W 150 rocznicę urodzin profesora Leona Petrażyckiego

Rzeszów, Poland
23
November
2017
organizer: The Polish Association of International...
Added: 2017-09-14

Arab and Muslim World in international relations

Gdańsk, Poland