show on web  
15 30 50
19
September
2017
organizer: Studenckie Koło Naukowe Wschodoznawców U...
Added: 2017-09-12

I Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Wschodoznawcza "Europa Wschodnia w badaniach interdyscyplinarnych"

Poznań, Poland
14
September
2017
organizer: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu...
Added: 2017-09-12

26. Międzynarodowa Konferencja Naukowa ENIRDELM (European Network for Research and Development in Educational Leadership and Management) „Przywództwo dla rozwoju”

Kraków, Poland
26
September
2017
organizer: Katedra Rachunkowości Finansowej oraz In...
Added: 2017-09-12

Financial reporting and auditing – challenges and opportunities for accounting researchers and educators

Kraków, Poland
23
October
2017
organizer: University of Wrocław, Poland; Polish Ch...
Added: 2017-09-12

International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2017

Wrocław, Poland
23
October
2017
organizer: INSTYTUT SOCJOLOGII I PSYCHOLOGII ZARZĄD...
Added: 2017-09-12

Unia Europejska - organizacyjne, gospodarcze, społeczne i polityczne wyzwania i perspektywy

Częstochowa, Poland
24
November
2017
organizer: Społeczna Akademia Nauk w Krakowie; Wyda...
Added: 2017-09-12

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki

Katowice, Poland
10
November
2017
organizer: Instytut Kultury, Uniwersytet Jagiellońs...
Added: 2017-09-12

II Konferencja Naukowa z cyklu „Lustro Mediów” pt.: „Google - Uniwersum Wolności czy Opresji”

Gdańsk, Poland
07
December
2017
organizer: Zakład Inżynierii i Zarządzania w Instyt...
Added: 2017-09-12

VII konferencja naukowa „Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. W poszukiwaniu organizacji doskonałej – współczesne trendy w sektorze publicznym, wojskowym,społecznym i biznesowym”

Warszawa, Poland
07
December
2017
organizer: dr Jan Jacko, Wydział Zarządzania i Komu...
messages.Aktualizacja: 2017-09-13

The “Democratic Man” and Security of Organisations

Kraków, Poland
18
September
2017
organizer: Instytut Filologii Obcych Akademii im. J...
Added: 2017-09-13

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek – Wiara – Kultura”: O wolność i sprawiedliwość… Chrześcijańska Europa między wiarą i rewolucją.

Częstochowa, Poland
18
September
2017
organizer: Zakład Badań Porównawczych nad Kulturą,...
Added: 2017-09-13

II Międzynarodowa Konferencja "Badania porównawcze nad językiem i kulturą – brudne, odrażające, niechciane"

Poznań, Poland
18
September
2017
organizer: Katedra Historii Języka Polskiego UŁ; Ka...
Added: 2017-09-13

LXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego "Źródła w badaniach językoznawczych"

Łódź, Poland
18
September
2017
organizer: Wydział Politologii, Uniwersytet Marii C...
Added: 2017-09-13

EU-ASEAN. Models of integration

Lublin, Poland
16
September
2017
organizer: Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psycho...
Added: 2017-09-13

„PSYCHODYNAMICZNE LECZENIE ZABURZEŃ U PACJENTÓW Z NEUROTYCZNĄ ORGANIZACJĄ OSOBOWOŚCI"

Kraków, Poland
14
September
2017
organizer: Polskie Towarzystwo Religioznawcze; Wydz...
Added: 2017-09-13

Religie w Dialogu Kultur. Reformacja - Dialog - Kultury

Toruń, Poland