Firma GLOBSCIENCE Sp. z o. o powstała w 2011 roku. Założyciele naszej firmy posiadają wieloletnie doświadczenie jako przedsiębiorcy i pracownicy naukowi. Problemy, jakie napotykają zarówno jedni, jak i drudzy, nie są nam obce. Dlatego stwierdziliśmy, iż potrzebne jest innowacyjne narzędzie, które ułatwi i usprawni pracę naukowców oraz pomoże w nawiązywaniu kontaktów między światem biznesu i nauki. Ile czasu naukowcy marnują na przeglądanie firmowych katalogów, kiedy chcą zamówić materiały do swojego laboratorium? Jak pomóc młodym naukowcom opublikować swoje artykuły? Jak pomóc firmom w znalezieniu kompetentnych osób, które przygotują na ich zamówienie opracowanie naukowe? W odpowiedzi na te pytania narodził się pomysł Elektronicznej Platformy Nauki GlobScience dla naukowców i firm działających w sektorze nauki oraz szeroko rozumianym R&D. Realizacja portalu została dofinansowana z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

FAQ - Najczęściej Zadawane Pytania

 

Kto może korzystać z portalu?

Portal został stworzony z myślą o dwóch grupach użytkowników – naukowcach oraz przedstawicielach firm zajmujących się poniższymi dziedzinami: biologią, biochemią, biofizyką, biomedycyną, biotechnologią, chemią i ekologią

Aby posiadać dostęp do treści na portalu, należy się zarejestrować, wybierając jedną z ról – naukowiec lub firma. W zależności od wybranej roli użytkownik ma dostęp do odmiennych funkcjonalności. Jeśli zamierzasz za pośrednictwem portalu promować swoje produkty lub usługi, rozwijać swoją działalność handlową, zarejestruj się jako firma. Jeśli za pomocą portalu chcesz publikować artykuły naukowe, rozwijać swoją karierę naukową, zarejestruj się jako naukowiec.

Można mieć również dwa typy kont przypisane do jednego adresu mail. Wtedy logując się użytkownik wybiera jedną z dwóch ról.

 

Dlaczego warto się zarejestrować na portalu?

Portal GLOBSCIENCE to kompleksowe narzędzie służące zarówno naukowcom, jak i pracownikom firm. Łączy w sobie funkcjonalności oferowane do tej pory przez różne podmioty czy strony internetowe. Zarejestrowanie się na portalu pozwala więc zaoszczędzić cenny czas, m.in. ułatwia zdobycie klientów czy partnerów, zorganizowanie i nagłośnienie wydarzeń, pozwala opublikować artykuł naukowy.

 

Co oferuje portal GLOBSCIENCE?

Każdy użytkownik rejestrując się wybiera jeden z dwóch typów kont – naukowiec lub firma (z jednej firmy może się zarejestrować więcej niż jedna osoba).

Usługi dla naukowców:

 1. CV naukowe – możliwość stworzenia pełnego CV naukowego dostępnego dla innych użytkowników portalu;
 2. Ustawienia konta - możliwość doprecyzowania zainteresowań naukowych, subskrypcji newslettera portalu z określonych dziedzin, wyrażenie zgody na recenzowanie artykułów przesyłanych na portal przez innych naukowców;
 3. Moje publikacje – możliwość publikowania na portalu artykułów naukowych recenzowanych przed publikacją przez recenzentów automatycznie wybranych spośród innych użytkowników będących naukowcami z danej dziedziny, możliwość recenzowania artykułów innych użytkowników;
 4. Moje zapytania/przetargi – możliwość publikowania na portalu zapytań ofertowych lub ogłoszeń o przetargach skierowanych do podmiotów komercyjnych oraz zebrania odpowiedzi;
 5. Moje oferty pracy – możliwość zapoznania się i udzielenia odpowiedzi na oferty pracy (np. oferty dotyczące sporządzenia opracowania naukowego);
 6. Moje wydarzenia – możliwość zgłoszenia udziału w wydarzeniu, zamieszczenia ogłoszenia o wydarzeniu, a także dostęp do narzędzia umożliwiającego kompleksowe przygotowanie wydarzenia (przyjmowanie zgłoszeń i materiałów, przygotowanie dokumentacji dla uczestników itd.);
 7. Moja infrastruktura - możliwość zamieszczenia ogłoszenia o aparaturze laboratoryjnej/pomieszczeniach do wynajęcia, możliwość udzielania odpowiedzenia na takie ogłoszenia;
 8. Moje wiadomości- skrzynka pocztowa w ramach konta na portalu;
 9. Szukaj na moim koncie – wyszukiwarka w ramach konta na portalu;
 10. Dodatkowe usługi – wyszukiwarka portalu z dostępem do zamieszczonych na nim treści (bazy artykułów naukowych, bazy produktów i usług oferowanych przez zarejestrowane na portalu podmioty komercyjne, bazy infrastruktury, informacji o innych użytkownikach portalu).

Usługi dla firm:

 1. Prezentacja firmy –możliwość podania danych kontaktowych, opisania działalności firmy;
 2. Ustawienia konta - możliwość doprecyzowania branż interesujących firmę, subskrypcji newslettera portalu z określonych dziedzin;
 3. Moje produkty/usługi – możliwość zamieszczenia na portalu informacji o oferowanych produktach i usługach przydatnych w pracy laboratoryjnej, biurowej, a także przy organizowaniu wydarzeń;
 4. Interesujące mnie zapytania/ogłoszenia o przetargu – możliwość udzielenia odpowiedzi na opublikowane zapytania ofertowe/ogłoszenia o przetargach;
 5. Moje oferty pracy – możliwość opublikowania oferty np. dotyczącej sporządzenia opracowania naukowego;
 6. Moje wydarzenia – możliwość zgłoszenia udziału w wydarzeniu, zamieszczenia ogłoszenia o wydarzeniu, a także dostęp do narzędzia umożliwiającego kompleksowe przygotowanie wydarzenia (przyjmowanie zgłoszeń i materiałów, przygotowanie dokumentacji dla uczestników itd.);
 7. Moja infrastruktura- możliwość zamieszczenia ogłoszenia o aparaturze laboratoryjnej/pomieszczeniach do wynajęcia, możliwość udzielania odpowiedzenia na takie ogłoszenia;
 8. Moje wiadomości- skrzynka pocztowa w ramach konta na portalu;
 9. Szukaj na moim koncie – wyszukiwarka w ramach konta na portalu;
 10. Dodatkowe usługi – wyszukiwarka portalu z dostępem do zamieszczonych na nim treści (bazy artykułów naukowych, bazy produktów i usług oferowanych przez zarejestrowane na portalu podmioty komercyjne, bazy infrastruktury, informacji o innych użytkownikach portalu ).

 

Czy korzystanie z portalu jest bezpłatne?

Z portalu można korzystać bezpłatnie, jednak dostęp do części funkcjonalności zastrzeżony jest dla osób, które wniosły opłatę.

Przykładowe płatne usługi:

 1. dostęp do narzędzia umożliwiającego kompleksowe przygotowanie wydarzenia;
 2. zamieszczanie ogłoszeń o wydarzeniach;
 3. dostęp do pełnej treści zapytania ofertowego/ogłoszenia o przetargu opublikowanego przez innego użytkownika (nie upubliczniamy jednak danych kontaktowych do innych oferentów).

 

Jak opublikować artykuł na portalu?

Możliwość publikowania artykułów naukowych na portalu mają tylko użytkownicy posiadające konto dla naukowców. Artykuły publikuje się wchodząc do zakładki Moje publikacje >>Publikuj nowy artykuł. Treść artykułu należy wpisać do kolejnych rubryk. Wymagana jest też zgoda na przekazanie praw autorskich.

Do publikacji przyjmujemy tylko artykuły naukowe nieopublikowane wcześniej ani nie przesłane wcześniej do recenzji do innego czasopisma lub portalu. Dotyczy to całości, bądź części artykułu. W trosce o poziom merytoryczny każdy artykuł jest przed publikacją recenzowany, tak więc przesłanie go do nas nie gwarantuje jeszcze jego publikacji.

 

Jak mój artykuł będzie oceniany i przez kogo?

Wszystkie artykuły na portalu GLOBSCIENCE są recenzowane przez użytkowników, którzy wyrazili chęć recenzowania artykułów innych użytkowników. Każdy artykuł przesłany na portal otrzymuje 2 recenzentów, biorąc pod uwagę jego tematykę, język i tytuł naukowy autora. Recenzenci dokonują oceny merytorycznej oraz formalnej artykułu i w efekcie decydują, czy ogólnie nadaje się on do publikacji, nie nadaje się, czy też można go opublikować po naniesieniu przez autora pewnych poprawek. W przypadku, gdy dwaj recenzenci mają odmienne zdanie, powoływany jest kolejny recenzent, którego zdanie rozstrzyga. Długość procesu oceny zależy od tego, ile czasu zajmie znalezienie recenzentów chętnych do dokonania oceny artykułu oraz od tego, jak szybko recenzenci dostarczą recenzje. Ważne jest również, by autor pracy szybko naniósł oczekiwane poprawki.

 

Co zrobić żeby usunąć konto z portalu?

W trosce o to, aby użytkownicy omyłkowo nie zlikwidowali swojego konta (co wiąże się z utratą jego zawartości), nie przewidzieliśmy takiej opcji w kontach użytkowników. Ale możliwość zlikwidowania konta jak najbardziej istnieje. Należy się w tej sprawie zwrócić do administratora (office(at)globscience.com) podając imię i nazwisko. E-mail dotyczący skasowania konta powinien zostać wysłany z konta podanego przy rejestracji w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika.