POWRÓT

"Humor Research Project"

 • Organizator: Doktoranckie Koło Naukowe NEOlinguists przy Instytucie Języka Angielskiego, Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych, oraz Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego
 • Opublikowano:
 • Aktualizowano:
 • Dziedziny: Nauki humanistyczne, Psychologia, Socjologia
 • Miejsce: Sosnowiec, Polska

Rodzaj wydarzenia: konferencja

Zasięg wydarzenia: Wydarzenie międzynarodowe

Adres: ul. Grota-Roweckiego 5

Miejscowość: Sosnowiec

Kraj: Polska

Miejsce: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu

Rozpoczęcie wydarzenia: 2019-04-04

Zakończenie wydarzenia: 2019-04-05


Doktoranckie Koło Naukowe NEOlinguists działające pod patronatem Instytutu Języka Angielskiego, Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych, oraz Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję Humor Research Project, która odbędzie się w dniach 4 i 5 kwietnia 2019 w Sosnowcu.

Celem konferencji jest umożliwienie wymiany poglądów na temat postrzegania humoru przez pryzmat różnych paradygmatów. Mamy nadzieję, że konferencja Humor Research Project stanie się szansą na przyjrzenie się zjawisku humoru oraz jego interdyscyplinarnemu i uniwersalnemu charakterowi, a także zachęci uczestników do debaty nad miejscem humoru w języku, kulturze i badaniach naukowych. Pragniemy zaprosić wszystkich badaczy do uczestnictwa w tym wydarzeniu, które obejmować będzie perspektywę językoznawczą, (między)kulturową, literaturoznawczą i translatoryczną.

Tematyka konferencji oscylować będzie wokół:

 • różnych realizacji humoru w literaturze i tłumaczeniach
 • humoru postrzeganym przez pryzmat językoznawstwa
 • kulturowych, międzykulturowych i wielokulturowych aspektów humoru
 • humoru w analizie dyskursu
 • przykładów humoru w badaniach nad mediami i wizualnością
 • roli humoru w metodyce i nauczaniu
 • znaczenia humoru i śmiechu w poznaniu i interakcji społecznej
 • rozważań teoretycznych na temat istniejących badań nad humorem

Zachęcamy także do nadsyłania propozycji związanych z tematyką pokrewną.

Chętnych zapraszamy do wygłaszania 20-minutowych referatów (plus 10 minut na późniejszą dyskusję).

Konferencja będzie podzielona na dwa równoległe panele językowe: jeden w języku angielskim i drugi w językach romańskich (francuski, hiszpański i włoski).

Program tego wydarzenia nie jest obecnie dostępny

Nazwa organizatora: Doktoranckie Koło Naukowe NEOlinguists przy Instytucie Języka Angielskiego, Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych, oraz Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego

Adres: ul. Grota-Roweckiego 5

Miejscowość: 41-200 Sosnowiec

Kraj: Polska